«Цифровые аборигены» как новое российское «потерянное поколение»?

Аннотация

В работе представлены результаты научной рефлексии феномена «потерянных поколений». Анализ причин возникновения подобных поколений в России позволяет сделать вывод о том, что нынешние ограничения в доступе к медиа без предоставления равнозначных альтернатив могут привести к появлению новой генерации «лишних людей» - первого отечественного «цифрового потерянного» медиапоколения.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры телевидения, радиовещания и технических средств журналистики

Литература

1. Anipkin, M. (2018). «Pokoleniye lishnikh lyudey»: antropologicheskiy portret poslednego sovetskogo pokoleniya ["Generation of lost people": an anthropological portrait of the last Soviet generation]. Neprikosnovennyy zapas [Untouchable reserve: scientific journal], 117, pp. 290-308. (in Russ.).
2. Auditoriya interneta v Rossii v 2020 godu (2021). [Internet audience in Russia in 2020]. Mediaskop [Mediascope], available at: https://mediascope.net/news/1250827/ (accessed 28.03.2022) (in Russ.).
3. Gilenson, B. (1968). Poteryannoye pokoleniye [The Lost Generation]. Kratkaya literaturnaya entsiklopediya [Brief Literary Encyclopedia], 8. pp. 914-915. (in Russ.).
4. Gureyeva A. N. (2016). Teoreticheskoye ponimaniye mediatizatsii v usloviyakh tsifrovoy sredy [Theoretical understanding of mediatization in a digital environment]. Vestnik Moskovskogo universiteta [Bulletin of Moscow University], 6. pp. 192-208. (in Russ.).
5. Drozdova, A. V. (2017). Vizualizatsiya povsednevnosti v sovremennoy mediakul'ture [Visualization of everyday life in modern media culture] : Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni doktora kul'turologii [Dissertation for the degree of Doctor of Cultural Studies], Moscow, 347 p. (in Russ.).
6. Zeyer, E. F., Tserkovnikova, N. G. & Tret'yakova, V. S. (2021). Tsifrovoye pokoleniye v kontekste prognozirovaniya professional'nogo budushchego [Digital generation in the context of predicting the professional future]. Obrazovaniye i nauka [Education and Science], 23 (6), pp. 153-184. (in Russ.).
7. Izotova, Ye I., Golubeva, N. A. & Grebennikova, O. V. (2017). Fenomen mezhpokolennoy transmissii v sotsiokul'turnom i informatsionnom prostranstvakh sovremennosti [The phenomenon of intergenerational transmission in the socio-cultural and information spaces of modernity]. Mir psikhologii [World of Psychology],1, pp. 51-63. (in Russ.).
8. Internet: vozmozhnosti ili ugrozy? (2022). [Internet: opportunities or threats?]. VTSIOM, available at: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/internet-vozmozhnosti-ili-ugrozy (accessed: 10.04.2022) (in Russ.).
9. Internet, sotsial'nyye seti i VPN (2022). [Internet, social networks and VPN]. Levada-tsentr, available at: https://www.levada.ru/2022/04/08/internet-sotsialnye-seti-i-vpn/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-post-title_81 (accessed: 10.04.2022)
10. Lavrenchuk, Ye. A. (2010). Sotsial'nyye seti kak epistemicheskiye ob"yekty [Social networks as epistemic objects]. Vestnik RGTU [Vestnik RGTU], 13. p. 63–70. (in Russ.).
11. Levada, YU. (2001). «Chelovek sovetskiy»: problema rekonstruktsii iskhodnykh form [“Soviet man”: the problem of reconstruction of initial forms]. Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskiye i sotsial'nyye peremeny [Monitoring of public opinion: economic and social changes], 2, pp. 7-16. (in Russ.).
12. McLuhan, G. M. (2003). Ponimaniye media: vneshniye rasshireniya cheloveka [Understanding media: human external extensions]. Moscow: Zhukovskiy: «Kanon-Pess-TS, «Kuchkovo pole», 464 p. (in Russ.).
13. Makhovskaya, O. I. (2019) Rol' media v formirovanii pokoleniy «gamletov» i «donkikhotov» v Rossii [The role of media in the formation of generations of "Hamlets" and "Don Quixotes" in Russia]. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 15 (2). pp. 105-113. (in Russ.).
14. Miroshkina, M. R. (2017) Pokoleniye kak kompleksnaya problema gumanitarnykh nauk [Generation as a complex problem of the humanities]// Detstvo XXI veka v sotsiogumanitarnoy perspektive: novyye teorii, yavleniya i ponyatiya [Childhood of the XXI century in the socio-humanitarian perspective: new theories, phenomena and concepts], pp. 184-190. (in Russ.).
15. Novyye Drugiye»: setevoye pokoleniye nachinayet i vyigryvayet [New Others”: the network generation starts and wins]. Kruglyy stol v blagotvoritel'nom fonde V. Potanina ot 15.06.2021 [Round table at the V. Potanin Charitable Foundation on 15.06.2021] available at: https://mediascope.net/news/1250827/ (accessed: 28.03.2022) (in Russ.).
16. Pastukhov, V. (2015). Teoriya o pokoleniyakh Rossii: ot «frontovikov»  k «pokoleniyu bez budushchego» i dal'she [The theory of the generations of Russia: from “front-line soldiers” to “a generation without a future” and beyond]. Novaya gazeta [Novaya Gazeta], available at: https://novayagazeta.ru/articles/2015/07/18/64943-teoriya-o-pokoleniyah-rossii-ot-171-frontovikov-187-8212-k-171-pokoleniyu-bez-buduschego-187-i-dalshe (accessed: 26.01.2022) (in Russ.).
17. Pletnev, A. V. (2020). Sotsializatsiya predstaviteley pokoleniya Z v tsifrovoy srede i yeyo vliyaniye na obrazovaniye [Socialization of representatives of generation Z in the digital environment and its impact on education]. Uchonyye zapiski Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta psikhologii i sotsial'noy raboty [Scientific notes of the St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work], 33 (1), pp. 115-121. (in Russ.).
18. Radayev, V. V. (2019). Millenialy: kak menyayetsya rossiyskoye obshchestvo [Millennials: how Russian society is changing]. Moscow: Izdatel'skiy Dom Vysshey shkoly ekonomiki, 224 p. (in Russ.).
19. Rykov, YU. G. (2013). Virtual'noye soobshchestvo kak sotsial'noye pole: neravenstvo i kommunikativnyy kapital [Virtual community as a social field: inequality and communicative capital]. Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii [Journal of Sociology and Social Anthropology], 16 (4), pp. 44-60. (in Russ.).
20. Sadykova, KH. N. (2015). Geneziz nauchnykh predstavleniy o pokolenii kak sotsiokul'turnom fenomene [The genesis of scientific ideas about the generation as a socio-cultural phenomenon]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 1-2, available at:https://science-education.ru/ru/article/view?Id=20258 (accessed: 26.02.2020) (in Russ.).
21. Semenova, V. V. (2001). Differentsiatsiya i konsolidatsiya pokoleniy v usloviyakh transformiruyushchegosya obshchestva [Differentiation and consolidation of generations in a transforming society]. Rossiya reformiruyushchayasya [Reforming Russia]. Moscow: «KANON-press-TS, pp. 256-271. (in Russ.).
22. Semenova, V. V. (2005). Sovremennyye kontseptsii i empiricheskiye podkhody k ponyatiyu "pokoleniye" v sotsiologii [Modern concepts and empirical approaches to the concept of "generation" in sociology]. Ottsy i deti: Pokolencheskiy analiz sovremennoy Rossii [Fathers and children: Generational analysis of modern Russia]. Moscow: Editorial office of the journal "New Literary Review", pp. 80-107. (in Russ.).
23. Sumskaya, A. S. (2021). Printsipy differentsiatsii mediapokoleniy i ikh tipologiya [Principles of differentiation of media generations and their typology]. Mezhpokolencheskaya translyatsiya kommunikativno-kul'turnoy pamyati v epokhu tsifrovizatsii [Intergenerational translation of communicative and cultural memory in the era of digitalization]. Yekaterinburg: Ural University Press, pp. 21-43. (in Russ.).
24. Shamis, Ye. (2019). O pokolenii Z, strakhakh i agressii dvadtsatiletnikh i Grete Tunberg [On Generation Z, the fears and aggression of twentysomethings and Greta Thunberg]. Esquire.ru [Esquire.ru.] available at: https://esquire.ru/articles/128732-evgeniya-shamis-specialist-po-teorii-pokoleniy-o-pokolenii-z-strahah-i-agressii-dvadcatiletnih-i-grete-tunberg/#part1 (accessed: 26.04.2020) (in Russ.).
25. Shestakova, I. G. (2017). Zhivyye svideteli ery do-Interneta [Living Witnesses of the Pre-Internet Era]. Obshchestvo. Sreda. Razvitiye [Society. Wednesday. Development], 1. pp. 47-51.
26. Alwin, D. F. & McCammon, R. J. (2003). Generations, cohorts, and social change. Handbook of the life course. Springer, Boston, MA. Pp. 23-49.
27. Hjarvard S. The mediatization of religion: A theory of the media as agents of religious change. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook. 2008. 6 (1). Pp. 9-26.
28. Mannheim, K. (1952). The Sociological Problem of Generations Essays in the Sociology of Knowledge. London: Routledge & Kegan Paul. Pp. 163–195.
29. Manovich, L. (2014). Software is the Message. Journal of Visual Culture. 13(1). Pp. 79-81.
30. McCrindle, M. (2014). The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations Kindle Edition. McCrindle Research Pty Ltd.: Sydney NSW, Australia.
31. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon. MCB University Press, 5. Pp. 1-6.
32. Norris, P. (2000). The global divide: Information poverty and Internet access worldwide. Internet conference at the international political science world congress in Quebec City. Pp. 1-6.
33. Tapscott, D. (2008). Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World. New York: McGraw-Hill Education. 368 p.
Опубликована
2022-06-06
Как цитировать
СУМСКАЯ, Анна Сергеевна. «Цифровые аборигены» как новое российское «потерянное поколение»?. Знак: проблемное поле медиаобразования, [S.l.], n. 2 (44), p. 171-183, june 2022. ISSN 2949-3641. Доступно на: <https://journals.csu.ru/index.php/znak/article/view/1220>. Дата доступа: 12 july 2024 doi: https://doi.org/10.47475/2070-0695-2022-10221.
Раздел
ПУБЛИЧНАЯ СФЕРА В АСПЕКТЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Ключевые слова

исследование медиа, медиапоколение, миллениалы, цифровой разрыв, формативные годы, «потерянное поколение», специальная военная операция